Blogarkiv../../../Arkiv.html

Videnskab · filosofi · ord · tanker

onsdag den 3. august 2016

Impact

Exploring

Studies

Observation

Understanding


Impact - have a strong effect on someone or something.

Virkninger - har en stærk effekt på nogen eller noget.


Study - To revise materials already learned in order to make sure one does not forget them, usually in preparation for an examination.


Revise - To look at again, to reflect on.


Undersøgelse - At revidere materialer allerede lært for at være sikker på man ikke glemme dem, som regel som forberedelse til en eksamen.


Revidere - At se på igen, til at reflektere over.


Exploring - verb (used with object), explored, exploring.

to traverse or range over (a region, area, etc.) for the purpose of discovery: to explore the island.

to look into closely; scrutinize; examine: Let us explore the possibilities for improvement.

Surgery. to investigate into, especially mechanically, as with a probe.

Obsolete. to search for; search out.


Understanding (also called intellection) is a psychological process related to an abstract or physical object, such as a person, situation, or message whereby one is able to think about it and use concepts to deal adequately with that object. Understanding is a relation between the knower and an object of understanding. Understanding implies abilities and dispositions with respect to an object of knowledge sufficient to support intelligent behavior.


Forståelse (også kaldet intellektion) er en psykologisk proces relateret til en abstrakt eller fysisk objekt, såsom en person, situation eller en besked, hvor man er i stand til at tænke over det og anvende begreber til at beskæftige sig tilstrækkeligt med det pågældende objekt. Forståelse er en relation mellem den vidende og genstanden for forståelse. Forståelse indebærer evner og dispositioner med hensyn til et objekt for  at viden er tilstrækkelig til at understøtte intelligent adfærd.


Language

Language-studie

Tools


Vores viden er begrænset af tid.

Med tiden bliver vores viden udvidet.

Viden er et bevægeligt faktum.

Tid er begrænset af afstand - af vores mulighed for at se/måle afstand.

Tid og afstand hænger sammen - det er en viden jeg har i dette tidsøjeblik.


Our knowledge is limited by time.

Over time, our knowledge shall expand.

Knowledge is a moving fact.

(Knowledge is a movable fact.)

Time is limited by distance - of our ability to see / measure distance.

Time and distance are linked - it's a knowledge I have in this moment of time.


Secure knowledge

Scientific model of knowledge

Studies

Visualizing studies

Scientific knowledge

Knowledge transferring

Entrainment - påvirkelighed


Introvert-details

Extrovert-bigpicture


Exploring

Analyse - analysis

Analysere - analyze


Visuel troværdighed

Videnskabelig troværdighed

Scientific credibility


Combining - verbum:

forene - unite, combine, join, unify, merge

forbinde - connect, combine


To fremmed elementer mødes.

Two foreign elements meet and combine.

Combining two foreign elements.


Hvad skal værket? - sige/vise?

Hvad viser værket?

Hvorfor er værket som det er?

Hvordan er værket?

Hvem er værket til ?

Hvilket


Sten-analyse - hvorfor skal jeg se en stenanalyse? Hvad viser værket?

Jeg bruger videnskabenssprog til at vise en undersøgelse af en sten.

Hvorfor? Hvad skal det gøre godt for? Æstetikken bruges til at forklare hvad? Det er et spørgsmål om troværdighed. Ser det troværdigt ud? Hvornår er det visuelle sprog troværdigt?

Hvad overføre vi til fremtiden?

Hvilken sandhed er vi kommet til?


Synlig

Gøre en tanke synlig.

At synliggøre videnskabelige undersøgelser.
- visualize scientific studies.


Det er interessant hvordan vi visualisere for at skabe forståelse, overblik....man skaber et kommunikationsmiddel.

At skabe et nyt sprog.

Hvordan vælger vi at kommunikere videnskabelige undersøgelser eller salg af dagligvarer?

Det sprog vi vælger - tegnsprog / illustrative sprog.

Hvordan ser vi og tolker?

“Hos os i denne tid er naturvidenskabeligt beviseligt og logisk opbygget viden det bedste. Den viden gør os trygge, den er velkendt og overskuelig, kan ligge i et regneark, er funktionel og blottet for store pludselige forandringer og samfundsmæssige og private følelsesudbrud. Den slags viden er god, men den vil altid være bagudrettet. Man kan kun bevise noget, der er sket, og som man allerede forstår.....Alt det ukendte skal man finde på helt andre måder......” af Charlotte Rørth.


Fede udtalelser af professor i social antropologi Rane Willerslev

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Symposium Human Ecology / Images in the Anthropocene

lørdag den 25. juni 2016

The Independent AIR would like to invite you to the public symposium Human Ecology // Images in the Anthropocene.What does it mean for art to encounter the Anthropocene?


The symposium will address the role of visual arts in communicating and discussing the complex issues related to the new human induced geological epoch known as the Anthropocene.

The symposium is the starting point for The Independent AIR’s residency and laboratory in Portugal in 2016/2017, where 5 international photographic artists will explore the theme Human Ecology // Images in the Anthropocene.


The symposium will bring together Danish and International artists, researchers and practitioners, to discuss and explore different angles related to the interface of art and science.


We hope you would like to join us to discuss, share ideas and inspirations. Everybody is welcome !


RSVP no later than 17.06.16

Contact person : Line Thastum

Phone : +45 29821232

mail : info@theindependentair.com

www.theindependentair.com


Programme:

10.30 - 11.00 Introduction: Art in the Anthropocene by Maya Byskov, Artistic Director at The Independent AIR, MSc


11.10 - 11.40 The Flatlands Camp Project by Adam Jeppesen


11.50 - 12.20 Smart growth, Degrowth, Post-humanity, Catastrophy by Finn Arler Professor, MA, PhD, Head of Centre of applied ethics, Aalborg University, Denmark


12.20 - 13.15 Lunch (courtesy of The Independent AIR)


13.15 – 13.45 Moving Images in the Anthropocene

by Jeppe Carstensen, Journalist, Editor MSc Human Ecology Lund University, Sweden


14.00 - 15.50 Presentation of the artists in residence:

Bärbel Praun  Ana Catarina Pinho  Constantin Schlachter  Sissel Thastum
Udsigten fra Dokk1

På vejen hjem i bussen

- Kalø Slotsruin

Mine noter

Antropocæn er foreslået som den epoke, vi lever i, i dag.

Se evt. foregående blogg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Antropocæn - kampen mellem kultur og natur

tirsdag den 14. juni 2016

Antropocæn

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi


Antropocæn er foreslået som den epoke, vi lever i i dag. Geologer har inddelt Jordens historie med en geologisk tidsinddeling eller tidsskala. Hver tidsenhed har et navn, der samtidig henviser til geologiske lag, der er påvist i og på jorden. Den geologiske kronologi fastlægges af International Commission on Stratigraphy (ICS) under International Union of Geological Sciences.

Som det fremgår af det nuværende Internationale Stratigrafiske Skema, kaldes den nuværende epoke Holocæn. Imidlertid har Subcommission on Quaternary Stratigraphy foreslået en ændring, som kan medføre at Holocæn slutter cirka år 1800, og derefter afløses af epoken Antropocæn.


Ordet Antropocæn har græske rødder: anthropo- (græsk: ἄνθρωπος) betyder 'menneskelig' og -cæn betyder 'ny', på dansk gengivet som 'Menneskets tidsalder'.


Udtrykket Antropocæn blev introduceret af atmosfærekemikeren og nobelpristageren Paul J. Crutzen i 2000. "At navngive vor tid Antropocæn kan befordre en erkendelse af det afgørende, verdenshistoriske ansvar for klodens fremtid, som det moderne industrielle menneske har pådraget sig.".

Forslaget om at introducere epoken Antropocæn begrundes bl.a. med den vurdering, at mennesket er blevet en geologisk kraft på lige fod med vulkaner, meteornedslag og forskydning af tektoniske plader. "En anerkendelse af Antropocæn vil .. veje meget tungt i den vægtskål, der fastslår menneskers påvirkning af miljøet som en videnskabelig kendsgerning".


Forståelsen af vor tid som antropocæn, som Menneskets tidsalder, danner grundlag for en reflektion over menneskeskabte klimaændringer, herunder en kritik af 'neoliberal væksttænkning': Den "nuværende økonomiske tænkning vil fortsætte sin dominans, og i stedet for at blive revideret grundlæggende vil blive justeret efter de behov, som de tiltagende forringelser af de geofysiske forhold vil tydeliggøre. Og det vel at mærke på en måde, der yderligere vil fremme uligheden i en verden, hvor dem, der kan beskytte sig bag diger, forsikringspolicer, statsborgerskaber osv. vil blive færre, og dem, der vil mærke den indirekte vold, der ligger i disse forringelser, vil blive flere.".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Impact” - under konstruktion

lørdag den 4. juni 2016

Definitioner af IMPACT

substantiv - the action of one object coming forcibly into contact with another.

verbum - come into forcible contact with another object.

verbum - have a strong effect on someone or something.


indvirkning - at have en stærk effekt på nogen eller noget.

Påbegyndt den 9. maj i flyveren på vej hjem fra Italien.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Castelvittorio, Italien

mandag den 9. maj 2016

En skøn ferie i Castelvittorio.

Der blev også tid til at lave et par skitser :-)

Min rejsedagbog - en gammel, nu, restaureret bog - tilført ny indvendig bogbinding

- og nu udfyldt med rejsebeskrivelsen :-D

Kultur

Udpluk fra Wikipedia, den frie encyklopædi


Ordet kultur er latin og betyder "det dyrkede" i modsætning til ordet natur, som betyder "det fødte". Semiotisk defineres kultur som den ikke-genetiske videreførelse af adfærd til en ny generation.

Mere grundlæggende er modstillingen af kultur og natur i forholdet mellem det tillærte og det oprindelige.


Kendetegnende for arkæologiske kulturer er forekomsten af materielle ledetyper det vil sige særegne og let genkendelige udformninger af redskaber, begravelsesformer eller lignende.