Blogarkiv../../../Arkiv.html

fredag den 11. oktober 2013

Igang med et ark glansbilleder.
Den færdige bagside.

Glansbilleder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kunstværkanalyse

onsdag den 19. februar 2014

Tanker omkring analyse af kunstværker

Fx:

Jeg fik snittet eet grafisk værk på et stykke tjekkisk gulvbelægning.

“Venter”- hedder trykket. Håndtrykte 6 stk. på japanpapir, ca. 14 x 14 cm.11. november 2013

Kunstcentret Silkeborg Bad


 1. 1.Hvad ser øjet?

    Hvad siger titlen?

    Hvordan passer de sammen?


 1. 2.Hvordan er værket bygget op?

    Hvilke elementer er i brug?

    Hvilken stil er anvendt?

    Hvilke materialer er anvendt?


 1. 3.Hvordan forholder værket sig til sin omverden - og vores tidsalder?

    Hvad skete der i verden da værket blev fremstillet?


 1. 4.Hvad er kunstnerens fysiske baggrund - historik?

    Hvor kommer kunstneren fra?

    Hvilket erhverv?

    Hvilken uddannelse?

    Hvilket miljø?


 1. 5.Kunstnerens privatliv på det tidspunkt værket blev fremstillet?

    Alder?

    Social status?

    Familiær status?

    Økonomisk status?

    Kunstnerisk status?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En blandet dag :-)

søndag den 23. februar 2014

Udskæring af kød, fugle i en ny skitsebog samt en helt ny blyantsstreg

- det er hvad søndagen har budt på blandt andet…

- og jeg har bestilt en ny bog :-D

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fra laboratoriet

torsdag den 20. marts 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artist Talk med René Schmidt

tirsdag den 1. april 2014

Meget interessant, vidensgivende og morsomt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Outside in”

fredag den 11. april 2014

Farveblyant på papir.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“One small step for mankind but one giant leap for me!”

4 styks 3D Lunar Observere

fredag den 9. maj 2014

…at gå fra 2-dimensioner til 3-dimensioner - at gå fra collage til skulptur.


Det er helt fantastisk - det har taget mig 15 år at tage udfordringen hele vejen og ikke give op under vejs…jeg har fået en helt ny verden forærende.

Jeg er blevet 3-dimensionel - FANTASTISK :-D

tirsdag den 25. marts 2014

.... det går rigtig godt med - the 3D Lunar Observer

og det har været interessant at belyse månens bagside :-D

onsdag den 30. april 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Århus Kunstakademi fylder 50 år

lørdag den 24. maj 2014

I den anledning udstillede

nogle tidl. og nuværende elever eet mindre værk på  salen

som før hed “Maleri-D”-

men nu hedder “G”


det midterste værk

her på dette lille foto

- var mit bidrag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

København

fredag den 6. juni 2014

“Tasketømning” efter

tre feriedage i København

ProKK - Workshop for idé- og samarbejdsudvikling

lørdag den 14. juni 2014

PROGRAM:


 1. Kl. 10.00 Præsentation af 2017 projekterne

i forbindelse med RETHINK* - 2017 Aarhus Europæisk Kulturhovedstad.


 1. Foredrag af kunstner Lise Autogena.

Lise Autogena is a Reader in Fine Art at Sheffield Hallam University's Cultural, Communication and Computing Research Institute.


 1. Oplæg om kommunikation og samarbejde

v. Gerda Rasmussen og Kurt Rasmussen

undervisere på Dansk Familieterapeuisk Institut DFTI som uddanner familie- og psykoterapeuter og supervisorer i København og Jylland, og udbyder desuden kurser og konsulentydelser. Vi arbejder med at omsætte viden om relationer, samspil og kommunikation til de mange områder, hvor netop denne specialviden gør en væsentlig forskel. 


 1. Gruppearbejde


 1. Digtoplæsning af Hanne Højgaard

Viemose, uddannet fra forfatterskolen, og debuterede i 2011 på Forlaget Gyldendal med den anmelderroste ”Hannah” – en collageagtige og eventyrlig dannelsesroman om en rygsækrejsende pige. Bogen blev indstillet til Montana-prisen. Hanna Højgaard Viemose har en bachelorgrad i etnologi og antropologi.


 1. Fremlæggelser


 1. Måske en lille koncert


 1. Frokost/kaffe/aftensmad


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


På workshoppen skal vi inspireres og idéudvikle på disse projekter, og i denne

proces integrere værktøjer til samarbejde og kommunikation samt viden om

gruppedynamikker.


 1. Hvordan og hvor kan vi udfolde projekterne? KHA, rundt i byen, pop ups?

 2. Hvordan vil vi arbejde med dem? Rammer/dogmer/proces

 3. På hvilken måde kan vi arbejde med netværksudvikling og i denne

   sammenhæng inddrage andre

   fagpersoner, kunstnere, kunstgenrer?

 1. Hvordan kan vi omsætte vores idéer til handling?

 2. Hvordan får vi en konstruktiv proces?


ProKK er en foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


*RETHINK - 2017 Aarhus Europæisk Kulturhovedstad


Hvad er Rethink?


Temaet for Aarhus 2017 er RETHINK eller på dansk GENTÆNK.

RETHINK signalerer, at Aarhus 2017 vil iværksætte et kulturelt laboratorium i hele regionen, hvor alternative løsninger kan udvikle sig og rodfæste.

Kulturhovedstaden skal være et frirum til at eksperimentere og gentænke måden, vi lever på. RETHINK betyder, at vi bygger videre på det eksisterende, men er opmærksomme på om tingene kan gøres anderledes. RETHINK skal gennemsyrer alt - fra fødevareproduktion til byggeriet af verdens mest moderne hospital.


Vision og Mission


VISION

Aarhus 2017 skal synliggøre, hvordan vi kan gentænke fremtidens udfordringer ved hjælp af kunst og kultur og herigennem udvikle os selv og vores samfund


MISSION

Aarhus 2017 skaber en bæredygtig udvikling – en kulturel, menneskelig og økonomisk vækst – der inspirerer borgere til at bo, arbejde og deltage i den europæiske region


MÅL / STRATEGISKE MÅL

Ambitionerne for Aarhus 2017 er sammenfattet i seks strategiske mål. De seks mål er sidestillede og samlet afspejler de et projekt, hvor det kulturelle, det bymæssige og det sociale spiller sammen, og hvor den lokale og de europæiske dimensioner interagerer. Målene forankrer projektet og samtidig giver de projektet et klar afsæt, idet alle aspekter af Aarhus 2017 skal forholde sig til disse mål, herunder projekter, markedsføring og kommunikation, infrastruktur og øvrige investeringer.


1.    Aarhus 2017 skal styrke den langsigtede udvikling og betydning af ​​kunst og kultur, og programmet skal bidrage til at styrke den europæiske kulturs mangfoldighed


2.    Aarhus 2017 skal øge synlighed og tiltrækningskraft nationalt og internationalt samt udvikle europæisk kultursamarbejde og dialog


3.    Aarhus 2017 skal anvende kreativitet, innovation, viden og eksperimenter som brændstof for menneskelig udvikling og økonomisk vækst


4.    Aarhus 2017 skal fremme et mere aktivt medborgerskab gennem en bred og aktiv deltagelse samt fremme et samfundsgavnligt engagement fra erhvervslivet, kultursektoren samt forsknings- og uddannelsessektoren


5.    Aarhus 2017 skal underbygge udviklingen af åbne og medlevende bymiljøer, der fremmer fællesskab med plads til forskellighed


6.    Aarhus 2017 skal fungere som platform for tværfagligt samarbejde om bysamfundets udfordringer og fremme visionen om en bæredygtig fremtid - lokalt såvel som globalt


http://www.aarhus2017.dk/


Ferietegning

lørdag den 26. juli 2014

Blyantstegning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lebbeus Wood - agtig

tirsdag den 29. juli 2014

Tror jeg har fundet min

arkitektoniske soulmate i

Billedet er fra min hjemmeside

 under “Bonus”

Lebbeus Wood fra Google

Lebbeus Wood fra Google

Lebbeus Wood.